เราจะมากล่าวถึง "องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย" กันนะครับ.....>>>>>>>>>>> องค์ประกอบเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้การแสดงมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในอรรถรส ทำให้การแสดงมีความน่าชม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีดังนี้ ๑. ท่ารำ เป...
by admin, 10 เม.ย. 60 00:00 ชมแล้ว 877 อ่านต่อ
*** ข่าว ประชาสัทพัธ์ *** งานดีๆครับ ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๒ "ศิลปะ ศิลปิน แผ่นดินรัชกาลที่ ๙"...
by admin, 10 เม.ย. 60 00:00 ชมแล้ว 737 อ่านต่อ
วันนี้เรามาพบกับ"ประเภทของนาฏศิลป์ไทย"...กันนะครับ เน้นๆแน่นๆ ^^ ประเภทของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ของไทยแบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดง เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๔ ประเภท คือ ๑. โขน เป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณ์คือผู้แสดงจะต้องสวมหัวที่เรียกว่า โขน ...
by admin, 09 เม.ย. 60 00:00 ชมแล้ว 1,004 อ่านต่อ
สวัสดีครับ....เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ คำว่า "นาฏศิลป์" กันก่อนเลยครับ แล้วจะรู้ว่าเป็น ๒ คำที่รวมกันแล้วมากด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรรม จริงๆ จ้าาาา.....ป่ะ ความหมายของคำว่า “นาฏศิลป์” นาฏศิลป์ หมายถึงศิลปะแห่งการละครและฟ้อนรำ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) แยก...
by admin, 06 เม.ย. 60 00:00 ชมแล้ว 709 อ่านต่อ
เชิญ.....>>>>> มาเรียนรู้สร้างความเข้าใจในนาฏศิลป์ไทยกันครับ กับ "ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย" ที่เราคนไทยต่างผ่านหูเรียนรู้ผ่านมาในอดีต เรามาเริ่มจาก นาฏศิลป์ไทยคือ การแสดงท่ารำออกให้ปรากฏอย่างงดงาม ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนทางอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์แห่งสุขหรื...
by admin, 06 เม.ย. 60 00:00 ชมแล้ว 734 อ่านต่อ
มูลเหตุในการเกิดนาฏศิลป์ไทย????.......>>>>>เคยได้ยินได้ฟังกันไหมครับ ฮ่าาาาา ^^ เรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องราว ที่บอกเล่าความเป็นมากัน...ครับบบบ ป่ะ>>>>>> เริ่มจากนาฏศิลป์หรือศิลปะแห่งการแสดงละครฟ้อนรำนั้นมีมูลเหตุที่เกิดสำคัญ ๔ ประการคือ ๑. เกิดจากที่มนุษย์ต้องการแส...
by admin, 06 เม.ย. 60 00:00 ชมแล้ว 732 อ่านต่อ