ประวัติ ละคร-โขนเราจะมากล่าวถึง "องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย" กันนะครับ.....>>>>>>>>>>>
องค์ประกอบเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้การแสดงมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในอรรถรส ทำให้การแสดงมีความน่าชม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีดังนี้
๑. ท่ารำ เป็นท่าทางเยื้องกรายฟ้อนรำที่อ่อนช้อยสวยงาม แสดงออกของอารมณ์สื่อความหมายชัดเจน
๒. ดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมให้การแสดงสมบูรณ์ และสร้างบรรยากาศในการแสดงให้สมจริงอีกด้วย
๓. บทร้องส่วนใหญ่จะเป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนแปด มีความไพเราะสละสลวย มีคติสอนใจ
๔. เครื่องแต่งกายมีแบบอย่างเฉพาะตัวงดงามประณีตและถูกต้องตามลักษณะการแสดง

ชมแล้ว [ 828 ] 10 เม.ย. 60 00:00 โดย ผู้ดูแลระบบ


กลับหน้าบทความ - ปิดหน้าต่าง