8 มกราคม 2560 ต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข งานผ้าป่าจัดสร้างกุฏิสงฆ์ วัดแม่นาจร