11 กุมภาพันธ์ 2560 วงดนตรีโฟลคซอง วง Sound Muang งาน Yard sale #3 ที่บ้านข้างวัด

2017-02-11.jpg