25 กุมภาพันธ์ 2560 การแสดง นาฏยมวยไทยและมวยไทยโบราณ ในงานปิดมวยรอบ YAMAHA ที่ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง