17 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานกรมทางหลวง จังหวัดเชียงใหม่